Hjärtstartaren utplacerad

Hjärtstartaren är nu utplacerad. Den finns på den första elstolpen på höger sida upp för backen vid A-bryggan.

Vårens naturvårdsdag hålls på lördag den 24 april.

Lördagen den 24 april kl. 10.00 samlas vi i fyrvägskorsningen för genomgång av dagens arbetsuppgifter.
Ta gärna med motorsåg, kratta, handsåg, sekatör och ett gott humör.
13.00 står Peter redo att mätta era tomma magar med en välförtjänt korv.
Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

/Naturvårdskommittén

P.S höstens Naturvårdsdag kommer att äga rum 16 oktober D.S

Årsmöte 2021, Brantens Byalag, 24 mars

På grund av de extraordinära omständigheter som råder kring pandemin kommer årsmötet 2021 hållas digitalt.

Brantens Byalag är en ideell förening och det finns inga särskilda riktlinjer eller råd kring ideella föreningars möjlighet att genomföra årsmöten, när det inte är tillåtet med större sammankomster. Vi väljer därför att ta efter hur tillfälliga regler ger ekonomiska föreningar möjlighet att hålla digitala årsmöten. Vår tolkning av stadgarna är att det viktigaste är att vi genomför det planerade årsmötet. Styrelsen hoppas på er förståelse och att ni ger oss ert stöd till att vi genomför ett digitalt årsmöte. Det är självfallet vår förhoppning att detta år blir ett undantag.

För att säkerställa att föreningens medlemmar ges möjlighet till inflytande, kommer vi att tillämpa förtidsröstning, läs mer om det i mejlutskicket. Denna förtidsröstning kommer vara din närvaro och bli mötets röstlängd.

Styrelsen har gjort ett aktivt val att begränsa mötet till de formella beslut som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna fortgå – frågor som förutsätter en mer fördjupad diskussion skjuts därmed upp till senare föreningsmöten.

Tid: Onsdag 24 mars kl. 18.00-20.00

Plats: Teams-länk till digitalt möte kommer att mejlas separat till dig från dag.larsson@lif.se
OBS. Vid större mejlutskick kan ibland e-post hamna i mappar för skräppost, så kolla alla dina mappar om du inte har fått något mejl.

Anmälan: Förtidsröst till styrelsens sekreterare janerik@hicommunication.se, senast 21 mars 2021.

Teknik: Ni behöver inte ladda ner någon programvara eller app – i inbjudan kommer det att finnas en länk man klickar på för att ansluta till mötet. Måndag 22 mars kl. 18.00-19.00 kommer vi att hålla ett testmöte för att säkerställa att tekniken fungerar. Alla är välkomna att delta på detta provmöte – ett bra tillfälle för dig att säkerställa att din teknik fungerar och hur du hanterar de viktigaste mötesredskapen. Länk till mötet kommer att mailas från dag.larsson@lif.se några dagar innan mötet.

Handlingar: följande handlingar finns att tillgå på https://www.sollenkrokao.se/dokument-2021

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Resultat- och balansräkning 2020
  • Revisorernas berättelse
  • Budget 2021

Förtidsröstning, dagordning och valberedningens förslag skickas ut med e-post inför årsmötet.

Frågor: Har du några frågor angående årsmötet är du välkommen att maila styrelsen@sollenkrokao.se

Naturvårdsdag, lördag 10 oktober!

Höstens naturvårdsdag hålls på lördag den 10 oktober.

Vi samlas som vanligt vid fyrvägskorset kl 10:00 för genomgång och arbetsuppgifter. Tag gärna med traktor med släpvagn, motorsåg, sekatör och grensax.

Det vore roligt om du ville träna med oss grannar!

Vi har startat en Facebookgrupp som heter ”Träning på Sollenkroka Ö”.
Gå med i gruppen så får du enkelt tillgång till gemensamma träningsaktiviteter på ön.

Alla är välkomna och alla tränar utifrån sina förutsättningar – tanken är att det ska vara enkelt, opretentiöst och kul!

Hoppas du vill hänga med – träningen blir roligare ju fler vi blir!

Välkommen 🙂

Angående förbrukning av grundvatten på Sollenkroka ö

Till dig som är medlem i Brantens Byalag:

Angående förbrukning av grundvatten på Sollenkroka ö.

Det blir vanligare och vanligare att myndigheter går ut och varnar för låga grundvattennivåer på grund av brist på nederbörd. Ett av de värst utsatta områden är Stockholms skärgård.
För att försöka minimera konsekvenserna på Sollenkroka ö, ber vi dig ta del av detta brev.

Grundvattnet är den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, utan som fortsätter ner i marken och fyller ut hålrum i berggrunden. Trots att de flesta av oss har egna borrade brunnar, så delar vi på grundvattnet. Även fast man har bra tillrinning i sin egen brunn, så kan en stor förbrukning påverka någon annans brunn negativt. I värsta fall kan brunnar sina på vatten.

Vid alltför stora uttag och dålig tillförsel i en grundvattentäkt kan även en låg grundvattennivån leda till saltvatteninträgning. Grundvattnet väger mindre än saltvattnet och ligger därmed ovanför saltvattnet. När grundvattennivån blir lägre kan saltvattennivån stiga och tränga in i enskilda brunnar. Ju djupare brunn desto större risk. När saltvatten väl trängt in i en brunn är vattnet odrickbart för överskådlig tid.

Det finns anledning att se långsiktigt på problematiken.

Nuläget på Sollenkroka ö.
Vi är övertygade om att de flesta medlemmar förstår allvaret med att snåla med uttaget av grundvatten, men den senaste tiden har oro väckts, då badtunnor och pooler blir ett allt vanligare inslag på vår ö.

Observera att användande av grundvatten för att fylla pool/badtunna kräver särskilt tillstånd från Värmdö Kommun och att brott mot detta givetvis kan medföra påföljder.

Mer information hittar du på Värmdö Kommuns webbplats:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/poolochbadtunna.4.776a52c716e94d3e3b375980.html.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa dessa regler och bestämmelser.

Några tips på hur du kan minska ditt uttag av grundvatten

På många av kommunernas och myndigheternas hemsidor finns bra tips om vad du själv kan göra för att spara på vattnet. Här är ett urval som är relevanta för oss på ön:

  • Eftersträva alltid att på alla sätt begränsa förbrukningen
  • Ta tillvara på regnvattnet, t ex vid vattning
  • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Installera snålspolande kranar, duschmunstycken och toaletter (laga alla droppande kranar) 
  • Har du några frågor eller funderingar angående innehållet i detta brev, är du välkommen att maila styrelsen@sollenkrokao.se

Hälsning från styrelsen