Bryggkommitté

Bryggkommittén har styrelsens uppdrag att planlägga underhåll och leda arbeten på byalagets bryggor A, B, C, D, Vaxholmsbryggan samt tre avlastningsbryggor.

Bryggkommittén ansvarar även för att föreningens bojar läggs i och tas upp. Badstegar som inte är uppfällbara tas bort inför vintern och sätts i inför sommaren. Bryggkommittén lämnar senast den 15:e april årligen förslag på fördelning av bryggplatser till styrelsen.

Bryggkommittén består av:

Bengt Bruzelli Sammankallande
0733-225668 | bengt@mobeca.se

Anders Engvall
0707-280079 | sas.engvall@gmail.com

Kontakta bryggkommittén: bryggkommitte@sollenkrokao.se