Återvinning

Hushållssopor lämnas i sophuset på Koberget. Här kan man även lämna PET-flaskor och pantburkar pant. Behållningen går till Sjöräddningssällskapet. Glas tas hand om på egen hand genom att ta hem, lämna på grovsopbåten eller lämna i återvinningen på Sollenkroka.

Sophämtning sker från sophuset vid Koberget vecka 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45. Övriga veckor kan hushållssopor lämnas vid sopstationen på Sollenkroka.

I sopskjulet finns det extra sopsäckar. Ta gärna med en sopsäck hem till din soptunna men undvik att ta hela rullar då säckarna riskerar att ta slut.

Grovsopbåten

Grovsopfärjan är en service till permanent- och fritidsboende i skärgården. Färjan besöker Sollenkroka ö två gånger per år, vanligtvis i slutet av maj och i slutet av augusti.

Aktuella datum för 2020
23 maj kl 13:00 – 14:00
15 augusti kl 15:15-16:00

Komplett tidtabell finns på Värmdö kommuns hemsida.

Att tänka på vid grovsophämtning

När du lämnar avfall till grovsopfärjan ska du själv vara närvarande och lämna avfallet i avsedd behållare. 
Inget avfall får lämnas löst på bryggorna.

Grovsopfärjan tar emot följande avfall:

  • Metallskrot: t.ex. grindar, cyklar, stängsel, metallmöbler.
  • Träavfall: t.ex. brädor, trämöbler, allt trä som inte är impregnerat eller målat.
  • Returpapper: all typ av kartong, wellpap och dagstidningar.
  • Elavfall: alla saker med sladd och batteri samt glödlampor och lysrör.
  • Farligt avfall: t.ex. batterier, färg – och lackrester, lösningsmedel, kyl- och frysmöbler.
  • Restavfall: sådant som inte går att återvinna, t.ex. möbler, madrasser, spegelglas.
  • Glasförpackningar
  • Vitvaror: inklusive kyl/frys.