Vägkommitté

Vägkommittén har styrelsens uppdrag att planlägga underhåll av vägar, allmänna diken och badstranden på öns södra sida.

Vägkommittén består av:

Lars-Erik Widén Sammankallande
070-6444660

Per Liljendahl
0766-111608 | perj@hotmail.com

Jonas Reinius