Vägkommitté

Vägkommittén har styrelsens uppdrag att planlägga underhåll av vägar, allmänna diken och badstranden på öns södra sida. Vägkommittéen väljs vid föreningens årsmöte.

Vägkommittén består av:

Lasse Widén Sammankallande
070-6444660

Pelle Liljendahl

Peter Lagerborn

Sammy Bergström

  • Vägarna underhålls genom frivilligt arbete som samordnas genom vägkommittéen. Det är ett tungt och omfattande åtagande som kan begränsas genom att vi minimerar tyngre trafik under de delar av året där vägarnas underlag är särskild vattenfyllt och sårbart.
  • På Sollenkroka ö är motorfordon endast tillåtet för nyttotrafik och fordon som används av hälsoskäl. Det är angeläget att de grundläggande behov som finns inom begreppen nyttotrafik och hälsoskäl inte övertolkas så att omfattningen motorfordonstrafik blir ohållbar och förändrar våra gemensamma önskemål om öns karaktär. Det innebär att föreningens medlemmar förväntas kunna bedöma och tillämpa vad som i egentlig mening är nyttotrafik och när hälsoskäl kan motivera motorfordon.
  • I samband med större byggnationer eller tömning av avloppsslam förekommer det att större och tyngre fordon landsätts på ön. Det är angeläget att detta sker med hänsyn till årstid så att vägarna, som inte är byggda för tung trafik påverkas i minsta möjliga mån. Fastighetsägare som beställt tyngre fordon ansvarar för att återställa eventuella skador på det befintliga vägnätet.