Bryggor

Byalaget har fyra bryggor benämnda A, B, C och D för angöring av fastighetsägarens båt. Varje fastighet har rätt till en bryggplats. I mån av plats kan extra båtplats erhållas.
För enbart av- och pålastning av packning finns fyra bryggor; en i Flågsundet, en i Sandviken, en vid A-bryggan samt en vid B-bryggan.
Större gods som kommer med färja eller motsvarande lossas på Koberget.

Båtplatser

Enligt beslut i styrelsen utgår en extra avgift för den som vill ha en extra bryggplats, se aktuell avgift. Anmäl intresse till hamnkapten senast 1:a april.

Kö till A-bryggan
Bryggkommittén förvaltar ett kösystem som initierades sommaren 2006. Anmälan till kön görs genom e-post till bryggkommittén.

Läs mer om hur fördelningen av bryggplatser går tillväga samt vad som gäller för båtuppläggning under Föreningen/ Kommittéer/ Bryggkommitté