Årsmöte 12 mars

Hej!

I år kommer vårt årsmöte att äga rum som ett fysiskt möte tisdagen den 12 mars kl 19.00 – inbjudan till årsmötet skickas separat.

Vänliga hälsningar från styrelsen