Resultat enkät saltvattenanläggning 

Tack alla ni som tog er tid att svara på enkäten om intresse av saltvattenanläggning på ön.

Lite mer än hälften av er 58 st som svarade på enkäten var positiva. Dock tycker vi i Vattengruppen att intresset inte är tillräckligt starkt för att vi ska gå vidare med projektet. 
Nu har vi skaffat oss lite kunskap om ämnet och vi får se om frågan tas upp på nytt igen om några år – av oss i Vattengruppen eller annan medlem.

/Vattengruppen