Om Sollenkroka ö

Sollenkroka ö är en ö i mellanskärgården belägen norr om Sollenkroka. Ön trafikeras året runt av Waxholmsbolaget.

Sollenkroka ö var tidigare en ängsö till Sollenkroka och delad mellan de två gårdarna Östergården och Västergården. År 1715 omnämnd Sollenkroka ö som ”Öhn belägen i Harö fierden hwar af helften och östra ändan hörer detta hemman (Västergården) till”

Namnet skrevs på 1600-talet Solnkroka och fördelen har säkerligen med solen att göra. Av kartorna att döma förefaller det som gården har givit namn åt fladen och ön därutanför, eftersom dessa inte är namnsatta på tidiagre kartor. Namnet vill väl antyda att torpet har ett soligt och ljust läge, som kontrasterade mot den omgivande skogen.


View Larger Map

Ortsnamn

Abrahams åker.
Varifrån namnet Abraham kommer ifrån minns man ej längre.
Gärdet ligger på öns östra del mot Flågsundet till.

Branten
Branten är en obemannad ledfyr for Sandhamnsleden som anlades 1961.
Idag har fyren elektriskt ljus, solpanel och batteri.

Branten Fyr
Foto: Johan Fredriksson

Ekkjusan
Belägen på västra sidan.
Kjusa är ett ålderdomligt ord som betyder liten trång dal, dalsänka

Flågsundet
Det finns flera sund med detta namn i Stockholms Skärgård, bland annat vid Edö, Hummelmora, Hjälmö och Sollenkroka ö. Förleden anger att där har varit en plats där flygande fågel fångades med nät. Sundet ligger mellan Sollenkroka ö och Arboda ö.

Flågsunds gärde
Gammal åker. Gärdet ligger vid Flågsundet på östra delen av ön.

Konstnär Eva Fahrman
Konstnär: Eva Fahrman

Främre gärdet
Åkern ligger väster om Mellangärdet.

Hemåkern
Åker.

Koberget
Som namnet antyder så användes troligtvis denna udde för att lasta på och av boskap. Idag finns här en sopstation och en nybyggd brygga där sopbåten kan lägga till.

Kobergets brygga
Bryggan vid Koberget

Kålviksudde
Belägen på sydvästra delen av ön. Här finns ångbåtsbryggan och en väntkur.

Lillängen
Ängen är belägen på norra sidan av ön.

Långtäppan
Lång och smal åker.

Mellangärdet
Åkern ligger mitt på ön mellan Lillängen och Främre gärdet.

Prästängen

Snytan
Kilformig glänta i skogen. Snytan kallas den väg som går från Flågsundsgärde till Sandviksgärde.

Sandviksgärde
Gärdet ligger på södra sidan av ön och har sitt namn från viken med sandstranden.

Västergårdsslätten
Åker som tillhörde Västergården.

Åkern vid prästängen
Prästängen kallas nu den vik, varifrån åkern sträcker sig.

Ångbåtsbryggan
Betongbryggan används främst för Waxholmsbolagstrafiken, taxibåtar och andra korta anlöp. Belägen på Kålviksudde.

Foto: sjonara.se

Referenser:
Ortnamn i Stockholms Skärgård. Åke Sehlin
Åker och ängsnamn på Djurö och Vindö. Lena Moberg

Vill du lägga till ytterligare information om våra platser?
Kontakta gärna webadmin@sollenkrokao.se