Vid olycka

Medicinskt nödläge

Akut larm bör ske till 112 eller i förekommande fall efter kontakt med 1177 enligt samma förfarande som om det hade skett på fastlandet. Öns öppna ängsområden och klippta gräsmattor kan utgöra landningsområde för ambulanshelikopter. Vid larm kan helikoptern anvisas landning på det ställer som är närmast den som behöver hjälp. Det är dock helikopterbesättningen som avgör landningsplats. Det är ett gott råd att så långt det är möjligt försöka ta bort lösa föremål som kan förorsaka problem i och med de kraftiga luftströmmar som helikopterns rotor genererar.

Det finns en hjärtstartare på den första elstolpen på höger sida upp för backen vid A-bryggan som föreningen ansvarar för (invid Lotta Björn/Anders Engvalls hus – mitt emot Christina och Dag Larssons uppfart).

Vid brand

Vid brand eller annan fara gäller normala regler som i första hand bör vara inriktat på att skydda person och i andra hand egendom. Föreningen har införskaffat en brandspruta som finns i sopboden vid Koberget. Notera att den tid som behövs för att transportera brandsprutan och att säkra vattenförsörjning kan vara mycket lång i förhållande till ambitionen att rädda egendom. Brandsprutan används också som försiktighetsåtgärd i samband med riseldning under naturvårdsdagar på anvisad plats och i enlighet med myndigheters föreskrifter om eldning.

Det är inte tillåtet att elda på allmän plats utanför de regler om eldning som utfärdas av Värmdö kommun. Eldning och grillning på den egna fastigheten ska också följa dessa regler och göras med försiktighet. Säkerställ gärna så att ni har fungerande brandsläckningsutrustning tillgänglig.