Styrelse

Brantens Byalag, som bildades den 2:a december 1970, har som syfte att ta tillvara fastighetsägarnas gemensamma intressen såsom vägar, bryggor och naturmark m.m.

Byalagets styrelse får varje år i uppdrag av årsmötet att ta hand om byalagets angelägenheter.
Regler för styrelsen sammansättning och agerande framgår av Byalagets stadgar.

Föreningsmedlemmar kan närsomhelst lämna förslag till uppdatering och förtydligande till styrelsen. Aktuell information ska finnas tillgängligt för föreningens medlemmar och andra som vistas på ön genom anslag, utskick, webbsida och andra sätt som är lämpliga. Styrelsen strävar alltid efter att rekommendationer för vår ö ska vara relevanta, otvetydiga, legitima och aktuella.

Styrelsen väljs av medlemmarna vid en årsstämma.

Dag Larsson, Ordförande
070-3111727 | dag.h.larsson@gmail.com

Eva Reinius, Ledamot, Vice Ordförande

Janerik Borg, Ledamot

Anders Lidefelt, Ledamot, Kassör

Ylva Nyman Schûllerqvist, Ledamot

Anna Sandberg, Ledamot

Pether Andersson, Suppleant

Malin Kärre, Suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen, maila till: styrelsen@sollenkrokao.se

Valberedning

Magnus Hultman

Tobias Rydström