Styrelse

Brantens Byalag, som bildades den 2:a december 1970, har som syfte att ta tillvara fastighetsägarnas gemensamma intressen såsom vägar, bryggor och naturmark m.m.

Byalagets styrelse får varje år i uppdrag av årsmötet att ta hand om byalagets angelägenheter.
Regler för styrelsen sammansättning och agerande framgår av Byalagets stadgar.

Föreningsmedlemmar kan närsomhelst lämna förslag till uppdatering och förtydligande till styrelsen. Aktuell information ska finnas tillgängligt för föreningens medlemmar och andra som vistas på ön genom anslag, utskick, webbsida och andra sätt som är lämpliga. Styrelsen strävar alltid efter att rekommendationer för vår ö ska vara relevanta, otvetydiga, legitima och aktuella.

Styrelsen väljs av medlemmarna vid en årsstämma.

Dag Larsson, Ordförande
070-3111727 | dag.h.larsson@gmail.com

Magnus Holmer, Ledamot, Kassör

Anna Sandberg, Ledamot

Anna Thunell Hultman, Ledamot

Ulrika Lorentzi, Ledamot

Kerstin Olander, Ledamot

Michel Hager, Suppleant

Alexander Osbjer, Suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen, maila till: styrelsen@sollenkrokao.se

Valberedning

Magnus Hultman

Tobias Rydström