Styrelse

Brantens Byalag, som bildades den 2:a december 1970, har som syfte att ta tillvara fastighetsägarnas gemensamma intressen såsom vägar, bryggor och naturmark m.m.

Byalagets styrelse får varje år i uppdrag av årsmötet att ta hand om byalagets angelägenheter. Regler för styrelsen sammansättning och agerande framgår av Byalagets stadgar.
Styrelsen väljs av medlemmarna vid en årsstämma.

Fredik Kihlman, Ordförande
08-6926080 | fredrik.kihlman@agarkitekter.se

Janerik Borg, Ledamot
0708-441314 | janerik@hicommunication.se

Eva Reinius, Ledamot
0709-751741 | evareinius@hotmail.com

Anders Lidefelt, Ledamot, Kassör
070-5585832 | alidefelt59@gmail.com

Kristina Lekås, Ledamot, Webmaster
0733-985226 | kristina.lekas@gmail.com

Rikard Henning, Suppleant
0708-448484 | rikard.henning@gmail.com

Dag Larsson, Suppleant
070-3111727 | dag.h.larsson@gmail.com

För att komma i kontakt med styrelsen, maila till: styrelsen@sollenkrokao.se

Valberedning

Lena Thurn
0705-496472 | thurnlena@gmail.com

Bo-Göran Johansson
070-3070043 | bogoran.johansson1@gmail.com