Parkering

Byalaget arrenderar mark med plats för ett tjugotal parkeringsplatser cirka 1 km från Sollenkroka brygga.
För parkering behövs ett parkeringstillstånd som placeras synligt i bilen.

Parkeringstillstånd erhålls från Anders Lidefelt