Parkering

Byalaget arrenderar mark med plats för ett tjugotal parkeringsplatser cirka 1 km från Sollenkroka brygga.
Det är kostnadsfritt för föreningens medlemmar att utnyttja parkeringen, men det krävs att man lägger byalagets parkeringstillstånd synligt i bilens vindruta.

Parkeringstillstånd erhålls från Magnus Holmer