Naturvård

Naturvårdskommittén ansvarar för naturvårdsfrågorna på ön. Om du har några naturvårdsfrågor är du välkommen att kontakta Magnus Hultman, sammankallande.

Naturvårdsdagar

Generellt gäller att naturvårdsdagar hålls en lördag i april samt en lördag i oktober varje år.

Årets (2023) planerade tillfällen:

  • Lördagen den 22 april
  • Lördagen den 14 oktober

Samling vid fyrvägskorset kl 10:00 för genomgång och arbetsuppgifter.
Ta gärna med traktor med släpvagn, motorsåg, sekatör och grensax.

Naturvård

Styrelsen har beslutat (april 2022) att lägga ner indelningen städområden för ön.
Istället uppmuntrar vi alla att ta hand om stigar och diken omkring där du bor:

  • Hålla diken i gott skick.
  • Plocka grenar utmed stigarna.
  • Lättare slyröjning.
  • Ta ner grenar som riskerar att falla ner över stigarna.

Naturvårdsplan