Avgifter

Årsavgift för vår förening på Sollenkroka ö, Brantens Byalag.

  • Årsavgift: 1800 kr (höjning med 300 kr från 2022)
  • Y-bomsavgift: 200 kr
  • Avgift extra båtplats: 1000 kr
  • Förseningsavgift: 500 kr

Årsavgifter skall vara betalda senast 30 april till plusgiro 850132-2. Vänligen ange namn och tomtnummer på inbetalningen för att underlätta hanteringen.

Notera att avgiften skall vara inbetald senast 30 april varje kalenderår, annars tillkommer en förseningsavgift om 500 kr.