Avgifter

Enligt beslut på årsmötet (2019-03-21) är medlemsavgiften för Sollenkroka ö´s tomtägarförening oförändrad och enligt följande:

  • Årsavgift: 1500 kr
  • Y-bom: 200 kr
  • Avgift extra båtplats: 1000 kr

Årsavgifter skall vara betalda senast 30:e april till plusgiro 850132-2. Vänligen ange namn och tomtnummer på inbetalningen för att underlätta hanteringen.