Avgifter

Enligt beslut på årsmötet (2020-03-09) är medlemsavgiften för Sollenkroka ö’s tomtägarförening enligt följande:

  • Årsavgift: 1800 kr
  • Y-bomsavgift: 200 kr
  • Avgift extra båtplats: 1000 kr
  • Förseningsavgift: 500 kr

Årsavgifter skall vara betalda senast 30 april till plusgiro 850132-2. Vänligen ange namn och tomtnummer på inbetalningen för att underlätta hanteringen.

Notera att avgiften skall vara inbetald senast 30 april 2020, annars tillkommer en förseningsavgift om 500 kr.