Höstens naturvårdsdag 14 oktober

Höstens naturvårdsdag hålls den 14 oktober. Vi samlas kl 10 vid fyrvägskorsningen.
Naturvårdskommittén kommer med förslag på vilka åtgärder som ska prioriteras med utgångspunkt ifrån vår naturvårdsplan och att vi fortsätter den inslagna vägen med åtgärder runt ön. Väl mött!