Du kan fortsatt lämna returburkar och petflaskor i sopboden

Vi återupptar möjligheten att lämna returburkar och petflaskor i sopboden

Hugo Fahrman åtar sig att forsla bort insamlade burkar och petflaskor med pant som lämnas i sopboden. Uppdraget gäller fram till och med att sopboden stänger efter sommarsäsongen 2024 med möjlig förlängning.

Fastighetsägare på vår ö kan återigen lämna burkar och petflaskor med pant i sopboden. Burkar och petflaskor kan lämnas i försluten plastsäck eller i mindre kvantiteter i de säckhållare som finns i sopboden. Fastighetsägare får själv hålla med säck och förslutning. Notera att burkar och petflaskor ska lämnas i åtskilda säckar. En rimlig förväntan är att burkar är tömda på innehåll och att inget annat än returburkar och petflaskor lämnas. Som tidigare är det inte tillåtet att lämna tomglas.

Hugo åtar sig att säkerställa så att det inte finns orimligt stora volymer av burkar/petflaskor i sopboden och att de öppna insamlingssäckarna inte blir överfyllda. 10 procent av pantvärdet lämnas till Sjöräddningssällskapet.