Grovsopbåtens tider för 2023

2023 kommer grovsopbåten till Sollenkroka ö följande datum:

  • 27 maj kl 13:00 – 14:00
  • 12 augusti kl 15:00 – 15:45