De fibrer jag får i mig kommer ifrån tandpetarna

Det sägs vara ett citat ifrån Dean Martin när någon klagade på vad föreföll vara en alltför ensidig diet. Den här gången blir de här orden mer av information om fiber än naturromantiska betraktelser. Fast jag kan inte låta bli att nämna att vi hade en fin naturvårdsdag, att vi var några som samlades kring en valborgsbrasa och att Peter och Sammy snart på sitt förtjänstfulla sätt kommer att ses klippa gräset där det ska klippas. Sommaren är i antågande!

Nu står vi på vår ö inför en annan slags fiber, bredbandsfiber. Samhället digitaliseras och våra medlemmars olika förväntningar utvecklas åt olika håll. Vi har några som värdesätter en nedkopplad ”retreat” och andra som vill kunna ha tillgång till streamingtjänster och online-
spel. I vår gemenskap på ön har vi därför att balansera dessa olika önskemål.

Det ut som om att vi kommer att få fiber dragen på ön.

Den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS har fått regeringens uppdrag att säkerställa så att Sveriges befolkning har tillgång till bredband. PTS fick 1,6 miljarder kronor ifrån statsbudgeten 2021 för att genomföra detta. Regionerna i Sverige kunde ansöka om medel ifrån detta anslag och Stockholm tilldelades 176 miljoner varefter beslut har fattats i regionen att i Värmdö kommun får företaget IP Only 17,5 miljoner fördelat på Svartsö, Gällnö och närliggande öar där vår ö räknas in.

Detta innebär några olika saker. I och med att några på ön har anmält intresse till IP Only, så aktiveras planerna på fiberdragning. Hade ingen varit intresserad så hade man kanske hoppat över ön och inget är beslutat och klart förrän avtal är undertecknade. Det handlar om att fiber kommer att dras fram till varje fastighet, inte enbart till de som är intresserade. Det leder till att det går att ansluta din fastighet i samband med dragningen eller vid ett senare tillfälle. Ingen kommer att behöva beställa anslutning om man inte vill.

Det kommer att bli bökigt med grävning för att lägga ned kabeln. Det är något som i stora delar kommer att ske på vår gemensamma mark. Byalaget gör sitt bästa för att säkerställa så att det inte leder till framtida bekymmer och kostnader för föreningen. Varje fastighetsägare
kommer att teckna separata avtal för sin anslutning.

Vi har att förhålla oss den breda samhällsutvecklingen även på vår ö. Vem vet, det kan bli fler som kan jobba hemifrån ifrån ön, binge-titta på streamade serier och spela spel. Ingen vet om fiber är en framtidssäker lösning. Om så inte blir fallet får vi utgå ifrån att fiber dragen under
mark inte kommer att märkas mer i vår fysiska verklighet än det magiska att samma informationsmängder kan färdas osynligt i luften.

Framtiden är onekligen spännande och samtidigt inspirerande. Naturen är vår verklighet, vi vill att den består och den förtjänar att njutas utan filter!
Väl mött!