Årsavgift

Enligt beslut på årsmötet (2019-03-21) är avgiften för 2019 oförändrat 1500 kr, 1000 kr för eventuell extra båtplats och årsavgiften för Y-bom är 200 kr.

Årsavgifter skall vara betalda senast 30:e april till plusgiro 850132-2. Vänligen ange namn och tomtnummer på inbetalningen för att underlätta hanteringen.