Provtagning av enskilt dricksvatten

Provtagning av enskilt dricksvatten har skett under hösten 2018. För att se resultatet: se miljösidan.

För mer information om vattenkvalitet: Värmdö Kommun –  Provtagning av enskilt dricksvatten