Årsmöte 30 mars

Hej!

I år kommer vårt årsmöte att äga rum som ett fysiskt möte torsdag den 30 mars kl 19.00 – inbjudan till årsmötet kommer att skickas separat.

Vänliga hälsningar från styrelsen