Årsmöte 2021, Brantens Byalag, 24 mars

På grund av de extraordinära omständigheter som råder kring pandemin kommer årsmötet 2021 hållas digitalt.

Brantens Byalag är en ideell förening och det finns inga särskilda riktlinjer eller råd kring ideella föreningars möjlighet att genomföra årsmöten, när det inte är tillåtet med större sammankomster. Vi väljer därför att ta efter hur tillfälliga regler ger ekonomiska föreningar möjlighet att hålla digitala årsmöten. Vår tolkning av stadgarna är att det viktigaste är att vi genomför det planerade årsmötet. Styrelsen hoppas på er förståelse och att ni ger oss ert stöd till att vi genomför ett digitalt årsmöte. Det är självfallet vår förhoppning att detta år blir ett undantag.

För att säkerställa att föreningens medlemmar ges möjlighet till inflytande, kommer vi att tillämpa förtidsröstning, läs mer om det i mejlutskicket. Denna förtidsröstning kommer vara din närvaro och bli mötets röstlängd.

Styrelsen har gjort ett aktivt val att begränsa mötet till de formella beslut som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna fortgå – frågor som förutsätter en mer fördjupad diskussion skjuts därmed upp till senare föreningsmöten.

Tid: Onsdag 24 mars kl. 18.00-20.00

Plats: Teams-länk till digitalt möte kommer att mejlas separat till dig från dag.larsson@lif.se
OBS. Vid större mejlutskick kan ibland e-post hamna i mappar för skräppost, så kolla alla dina mappar om du inte har fått något mejl.

Anmälan: Förtidsröst till styrelsens sekreterare janerik@hicommunication.se, senast 21 mars 2021.

Teknik: Ni behöver inte ladda ner någon programvara eller app – i inbjudan kommer det att finnas en länk man klickar på för att ansluta till mötet. Måndag 22 mars kl. 18.00-19.00 kommer vi att hålla ett testmöte för att säkerställa att tekniken fungerar. Alla är välkomna att delta på detta provmöte – ett bra tillfälle för dig att säkerställa att din teknik fungerar och hur du hanterar de viktigaste mötesredskapen. Länk till mötet kommer att mailas från dag.larsson@lif.se några dagar innan mötet.

Handlingar: följande handlingar finns att tillgå på https://www.sollenkrokao.se/dokument-2021

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Resultat- och balansräkning 2020
  • Revisorernas berättelse
  • Budget 2021

Förtidsröstning, dagordning och valberedningens förslag skickas ut med e-post inför årsmötet.

Frågor: Har du några frågor angående årsmötet är du välkommen att maila styrelsen@sollenkrokao.se