Sollenkroka ö

Vi på vår ö

Så lider sommaren 2021 mot sitt obönhörliga slut. En sommar där vi fått njuta av fantastiskt
väder och sett ön full av sjudande aktivitet och liv.

Ett halvt år har också gått sedan vårt föreningsmöte vilket också gett mig anledning att
fundera lite på vad det är som gör vår ö till något alldeles särskilt speciellt. De flesta tycker
säkert att just deras ställe oavsett var det ligger har något extra. Det är nog en naturlig följd av
att man gillar det man själv valt. Många på vår ö har varit här sedan tomterna styckades och
andra har hittat hit på senare tid. Somliga var barn när de kom och har därigenom sina rötter
förankrade här. Och många av oss som är nyare här känner närmast bokstavligen hur våra
rötter få fäste.

Vad är det då som gör Sollenkroka ö till något alldeles extra? Det mest avgörande är nog alla
vi som är på ön. Den fantastiska naturen är självfallet grunden, men utan den goda samvaron
riskerar den fysiska miljön att bli underordnad. Det är svårt att med korta ord sätta fingret på
vad vi gör som gör att det är så bra. Jag tror att det handlar om en bra mix av social samvaro
och möjligheten att vara sin egen hemma hos sig. Jag tycker mig känna igen något liknande
när jag en gång bodde i studentkorridor med gemensamt kök. Öppen dörr eller ett besök i
köket gav en social boost som underlättade studierna. Det är samma här på ön – bara att ge sig
ut och stanna till när man möter någon. Det är fantastiskt att se hur grannar, gamla vänner och
nya vänner omtänksamt förhåller sig till varandra.

Ni håller med, eller hur? Vad behöver vi då för att behålla och utveckla vår ömsesidiga
samexistens? En del av det är att det allmänna är vårt gemensamma – det innebär att ingen
kan ta sig rätt att bara göra vad som faller en in med det som vi förvaltar tillsammans. Det är
för att hantera det gemensamma som vi har en förening och det är genom den som vi ska
hantera naturområden, bryggor, vägar och annat. Det finns goda förutsättningar för att vi ska
kunna hantera de flesta utmaningarna vi möter och att det grundar sig i att vi inser att tilliten
bygger på att vi respekterar vår gemensamma instruktion för ”god samvaro” som vi uttrycker
här på vår webbsida. Leta här om du vill veta hur vi vill att det ska vara – och om något är
oklart hör av er så kan vi reda ut. Fråga eller kom med förslag med lösningar om ni vill att
något ska ordnas.

Vi ses på ön under hösten – vid gemensamma aktiviteter eller andra träffar helt utan planerad
anledning. Härligt, eller hur.
Väl mött!
/Dag