Information om avlopp

Som de flesta av oss känner till pågår en inventering av alla små avlopp i Värmdö kommun. Inventeringen har pågått sedan 2018 med målet att alla öars avlopp, ca 15 000, ska vara inventerade senast 2022.

Enligt information på Värmdö kommuns hemsida kommer fastigheter på Vindö och Nämdö inventeras med platsbesök under 2021.

Innan platsbesök genomförs ska fastighetsägare få ett brev hem med ett antal frågor att besvara vilket är det första steget i inventeringen. I samband med platsbesöket tas en avgift ut.

Här kan du läsa mer om inventeringen och hur det är planerat att genomföras:
https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/smaavlopp/inventeringavsmaavlopp.4.1a82111d16e6c321a368eb9b.html

Vet man att avloppet inte uppfyller dagens krav kan man ansöka om tillstånd för nytt avlopp. Har man skickat in en komplett ansökan innan utsatt datum för inventeringen genomförs inte denna.

På Värmdö kommuns hemsida kan man läsa om vilka krav som ställs på avlopp om man har vattentoalett eller inte.
Själva handläggningen för en ny avloppslösning är förenat med en avgift och dagsläget har miljöenheten på Värmdö kommun en ganska lång handläggningstid (ca fyra månader under våren 2021).

På Värmdö kommuns hemsida finns mycket information om hur man går tillväga om man vill ansöka om tillstånd för nytt avlopp och hur processen går till. Vill man ha rådgivning går det att boka en timmes kostnadsfri rådgivning hos Vatteninfo Sverige AB. Bokningen sker via Värmdö kommuns hemsida.

Frågor och svar om avlopp:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/smaavlopp/vanligafragoromsmaavlopp.4.1a82111d16e6c321a368ec03.html