Parkering

Hej öbor!
Sommaren är här och midsommar är nära. Det innebär att vi väntar oss många på ön och att många också vill ta emot besökare. Vi uppmanar därför alla att parkera så att det ryms fyra rader bilar på vår gemensamma parkering. Det är lätt hänt att det annars lite obetänkt blir endast tre rader.

Trevlig sommar!

/Styrelsen