Sollenkroka ö

Hämtning av hushållsavfall på Sollenkroka ö

Sophämtning för 2021 vid Koberget sker:
Vecka 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45.

Sophuset på Koberget öppnar 5 april.