Angående förbrukning av grundvatten på Sollenkroka ö

Till dig som är medlem i Brantens Byalag:

Angående förbrukning av grundvatten på Sollenkroka ö.

Det blir vanligare och vanligare att myndigheter går ut och varnar för låga grundvattennivåer på grund av brist på nederbörd. Ett av de värst utsatta områden är Stockholms skärgård.
För att försöka minimera konsekvenserna på Sollenkroka ö, ber vi dig ta del av detta brev.

Grundvattnet är den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, utan som fortsätter ner i marken och fyller ut hålrum i berggrunden. Trots att de flesta av oss har egna borrade brunnar, så delar vi på grundvattnet. Även fast man har bra tillrinning i sin egen brunn, så kan en stor förbrukning påverka någon annans brunn negativt. I värsta fall kan brunnar sina på vatten.

Vid alltför stora uttag och dålig tillförsel i en grundvattentäkt kan även en låg grundvattennivån leda till saltvatteninträgning. Grundvattnet väger mindre än saltvattnet och ligger därmed ovanför saltvattnet. När grundvattennivån blir lägre kan saltvattennivån stiga och tränga in i enskilda brunnar. Ju djupare brunn desto större risk. När saltvatten väl trängt in i en brunn är vattnet odrickbart för överskådlig tid.

Det finns anledning att se långsiktigt på problematiken.

Nuläget på Sollenkroka ö.
Vi är övertygade om att de flesta medlemmar förstår allvaret med att snåla med uttaget av grundvatten, men den senaste tiden har oro väckts, då badtunnor och pooler blir ett allt vanligare inslag på vår ö.

Observera att användande av grundvatten för att fylla pool/badtunna kräver särskilt tillstånd från Värmdö Kommun och att brott mot detta givetvis kan medföra påföljder.

Mer information hittar du på Värmdö Kommuns webbplats:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/poolochbadtunna.4.776a52c716e94d3e3b375980.html.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa dessa regler och bestämmelser.

Några tips på hur du kan minska ditt uttag av grundvatten

På många av kommunernas och myndigheternas hemsidor finns bra tips om vad du själv kan göra för att spara på vattnet. Här är ett urval som är relevanta för oss på ön:

  • Eftersträva alltid att på alla sätt begränsa förbrukningen
  • Ta tillvara på regnvattnet, t ex vid vattning
  • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Installera snålspolande kranar, duschmunstycken och toaletter (laga alla droppande kranar) 
  • Har du några frågor eller funderingar angående innehållet i detta brev, är du välkommen att maila styrelsen@sollenkrokao.se

Hälsning från styrelsen