test1

Välkommen till årsmöte 9 mars

Brantens Byalags årsmöte sker den 9 mars kl 18.30 i matsalen på Ekens skola, Vävar Johans gata 5 i Hammarby Sjöstad.

Anmälan sker till byalagets sekreterare Janerik Borg senast 2 mars, se närmare information i kallelsen som skickats ut via brev.

Dokument inför årsmötet publiceras löpande under Föreningen/ Stadgar och dokument/ Dokument 2020.

Väl mött den 9 mars!
Hälsar styrelsen