Välkommen till vår nya hemsida!

Vi har strukturerat om en aning med ambitionen att enklare hitta på sajten:

  • De tre huvudområdena är kvar men heter nu Föreningen, Medlem och Natur. 
  • Bryggan har vi lagt in under Föreningen/Kommittéer/Bryggkommitté.
  • Externa länkar har vi tagit bort som egen sida. Externa länkar finns nu i samband mer respektive informationsdel.
  • Nyhetslöpet ligger kvar. Här kommer alltid de fem senaste posterna visas.
  • Vi har lagt till en ny sida under Natur, Om Sollenkroka ö, som tar upp lite närmare beskrivning av vår ö samt förklarar var en del av namnen på platserna kommer från.

Bästa hälsningar,
Styrelsen