Styrelsen

avlastningsbryggan.jpg

 

Det här är vi i styrelsen

Fredrik Kihlman, ordförande

fredrik.kihlman@agarkitekter.se

08-6926080

Staffan Nordin, vice ordförande

Staffan-Nordin@tele2.se

0709-630503

Jan Erik Borg, ledamot

janerik@hicommunication.se

0708-441314

Per Fahrman, ledamot, kassör

per.fahrman@hkscan.com

076-7901820

Michel Hager, ledamot

hagermichel27@gmail.com

0706-073318

Eva Reinius, suppleant

evareinius@hotmail.com

0709-751741 

Dag Larsson, suppleant

070-3111727

dag.h.larsson@gmail.com

 

För att komma i kontakt med styrelsen, maila till: styrelsen@sollenkrokao.se


Det här är kommittéerna på ön

Bryggkommitté

Sammankallande: Bengt Bruzelli 

bengt@mobeca.se

0733-225668

Alexander Ståhle

alexander.stahle@spacescape.se

0706-995319

Leif Lerby

leif.lerby@bredband.net

0732-294567

Anders Engvall

sas.engvall@gmail.com

0707-280079

För att komma i kontakt med bryggkommittén, maila till: bryggkommitte@sollenkrokao.se


Naturvårdskommitté

Sammankallande: Bo-Göran Johansson

bogoran.johansson1@gmail.com

0703-070043

Jonna Liljendahl

jonna@volt.se

0708-388202

Mart Nyman

mart.nyman@polisen.se

0705-820876

Magnus Hultman

semhu72@gmail.com

0703-922066

För att komma i kontakt med naturvårdskommittén, maila till: naturvardskommitten@sollenkrokao.se

 


Vägkommitté

Sammankallande: Lars-Erik Widén

070-6444660


 

Valberedning

Lena Thurn

lena.thurn@skatteverket.se

0705-496472

Gunvor Östberg