Miljö

blomma.jpg

Provtagning av enskilt dricksvatten har skett under hösten 2018. För att se resultatet: se miljösidan. För mer information om vattenkvalitet: Värmdö Kommun -  Provtagning av enskilt dricksvatten

Naturvårdsdagar

Generellt gäller att naturvårdsdagar hålls tredje helgen i april och första helgen i oktober varje år.

Välkomna till höstens Naturvårdsdag.

Tid: Lördag 12 oktober, kl 10.00
Plats: Vi samlas vid fyrvägskorsningen för genomgång av arbetsuppgifter.
Utrustning: Ta gärna med traktor med släpvagn, motorsåg, sekatör och grensax.

Vi kommer att koncentrera oss på eldning, då vi har stora högar av ris efter Alfrida.
Om vädret tillåter och om vi är tillräckligt många som deltar, har vi som ambition att ha en eldningsplats per städområde.

Utöver eldning kommer vi att plocka grenar och rensa i diken längs våra vägar och stigar.

Dagen avslutas som vanligt med korvgrillning kl. 14.00. Plats efter väder.

Naturvård och städområden

Styrelsen ansvarar för naturvårdsfrågor fram till årsmötet 2020. Om du har några naturvårdsfrågor är du välkommen att kontakta oss på styrelsen@sollenkrokao.se.

Vi har delat in ön i städområden, se karta (klicka på bilden för större version).

 

Arbetsuppgifterna inom städområdena är främst:

  • Hålla diken i gott skick.
  • Plocka grenar utmed stigarna.
  • Lättare slyröjning.
  • Ta ner grenar som riskerar att falla ner över stigarna.
  • Städområdesansvarig kan även organisera lite större arbetsuppgifter vid behov.

Tack alla ni som har hjälp till att bland annat ta hand om Alfridas framfart.

Eldningsplatserna är nu överfulla av kvistar, stockar och grenar. Vi ber er därför att inte fylla på dem med mer naturavfall från era egna tomter. 

Låg grundvatten nivå

Broschyren är utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län 1987, så den har några år på nacken, men innehållet känns högst relevant även 2017

salt-i-brunn.pdf

Naturvårdsplan 2014

Under medlemsmötet (2014-6-21) togs ett majoritetsbeslut att acceptera den nya naturvårdsplanen (se bilaga nedan)

nvp-140604-med-2.pdf

naturvardsplan-karta.pdf

 

Grovsopbåten

Att tänka på vid grovsophämtning

När du lämnar avfall till grovsopfärjan ska du själv vara närvarande och lämna avfallet i avsedd behållare. 

Inget avfall får lämnas löst på bryggorna.

Grovsopfärjan tar emot följande avfall:

Träavfall; t.ex. brädor, trämöbler, allt trä som inte är impregnerat eller målat.

Metallskrot; t.ex. grindar, cyklar, stängsel, metallmöbler

Wellpapp; all typ av kartong 

Elavfall; alla saker med sladd och batteri samt glödlampor och lysrör

Farligt avfall; t.ex. batterier, färg - och lackrester, lösningsmedel, kyl- och frysmöbler.

Restavfall; sådant som inte går att återvinna, t.ex. möbler, madrasser, spegelglas.

Hushållskompost

Vill du börja kompostera dina hushållssopor kan du läsa mer om det på Värmdö kommun.

Var rädd om vattnet på Sollenkroka Ö

Då grundvattennivån är mycket låg, är det viktigt att vara extra sparsam med vatten. Korta duschar, vattensnåla duschmunstycken, tvätta sparsamt, vattna inte med brunnsvatten.

Det är viktigt att beakta att vattnet inte regleras av fastighetsgränsen. Man kan ta ut mycket vatten ur en brunn med god kapacitet utan några problem men den grundvattensänkning som detta medför kan ge ökade salthalter eller sinande brunnar (se SGUs rapport Dricksvattenförsörjning i kustnära områden. Mer information finns på nätet under http://www.sgu.se/

Provtagning av enskilt dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år.

läs mer på Värmdö kommun

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/enskiltdricksvatten/provtagningavenskiltdricksvatten.4.e6cd67914102d101302f7b.html

Allmäna brunnar vatten analys oktober 2018

karta-handpump.pdf

analys-oktober-2018-brunn-1.pdf

analys-oktober-2018-brunn-2.pdf

analys-oktober-2018-brunn-3.pdf

analys-oktober-2018-brunn-4.pdf

analys-oktober-2018-brunn-5.pdf

analys-oktober-2018-brunn-6.pdf