Miljö

blomma.jpg

Provtagning av enskilt dricksvatten har skett under hösten 2018. För att se resultatet: se miljösidan. För mer information om vattenkvalitet: Värmdö Kommun -  Provtagning av enskilt dricksvatten

 

Naturvårdsdagar

Generellt gäller att naturvårdsdagar hålls tredje helgen i april och första helgen i oktober varje år.
Naturvårdskommittén.

Återinförda städområden

Påminnelse om införandet  städområdena enligt plan. Det aktuella uppdraget är att förbereda inför naturvårdsdagen den 27/4 genom röjningsarbetet efter Alfrida. Tänk på att samla ihop så mycket som möjligt av nedblåst grenar, se till att kvista av nedfallna träd och kapa stammarna. Transportera till eldningsplatsen och elda långfredagen och  påskafton.

 

Låg grundvatten nivå.

Broschyren är utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län 1987, så den har några år på nacken, men innehållet känns högst relevant även 2017

salt-i-brunn.pdf

Naturvårdsplan 2014

Under medlemsmötet (2014-6-21) togs ett majoritetsbeslut att acceptera den nya naturvårdsplanen (se bilaga nedan)

nvp-140604-med-2.pdf

naturvardsplan-karta.pdf

 

Grovsopbåten

Att tänka på vid grovsophämtning

När du lämnar avfall till grovsopfärjan ska du själv vara närvarande och lämna avfallet i avsedd behållare. 

Inget avfall får lämnas löst på bryggorna.

 

Grovsopfärjan tar emot följande avfall:

Träavfall; t.ex. brädor, trämöbler, allt trä som inte är impregnerat eller målat. 

Metallskrot; t.ex. grindar, cyklar, stängsel, metallmöbler 

Wellpapp; all typ av kartong 

Elavfall; alla saker med sladd och batteri samt glödlampor och lysrör 

Farligt avfall; t.ex. batterier, färg - och lackrester, lösningsmedel, kyl- och frysmöbler. 

Restavfall; sådant som inte går att återvinna, t.ex. möbler, madrasser, spegelglas.

 

Hushållskompost

Vill du börja kompostera dina hushållssopor kan du läsa mer om det på Värmdö kommun.

 

Var rädd om vattnet på Sollenkroka Ö

Då grundvattennivån är mycket låg, är det viktigt att vara extra sparsam med vatten. Korta duschar, vattensnåla duschmunstycken, tvätta sparsamt, vattna inte med brunnsvatten.

Det är viktigt att beakta att vattnet inte regleras av fastighetsgränsen. Man kan ta ut mycket vatten ur en brunn med god kapacitet utan några problem men den grundvattensänkning som detta medför kan ge ökade salthalter eller sinande brunnar (se SGUs rapport Dricksvattenförsörjning i kustnära områden. Mer information finns på nätet under http://www.sgu.se/

Provtagning av enskilt dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år.

läs mer på Värmdö kommun

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/enskiltdricksvatten/provtagningavenskiltdricksvatten.4.e6cd67914102d101302f7b.html

Allmäna brunnar vatten analys oktober 2018

karta-handpump.pdf

analys-oktober-2018-brunn-1.pdf

analys-oktober-2018-brunn-2.pdf

analys-oktober-2018-brunn-3.pdf

analys-oktober-2018-brunn-4.pdf

analys-oktober-2018-brunn-5.pdf

analys-oktober-2018-brunn-6.pdf