För medlemmar i Branten

hav.jpg

Stadgar för Brantens byalag

stadgar-sollenkroka-o.pdf

Parkeringsplatser

Byalaget arrenderar mark med plats för ett tjugotal

parkeringsplatser cirka 1 km från Sollenkroka

brygga. För parkering erfordras ett parkeringstillstånd

som placerad synligt i bilen. Parkeringstillstånd erhålls

från [javascript protected email address]

parking-sollenkroka.pdf

Välkommen till Sollenkroka Ö

valkommen-till-sollenkrokao-mars-2016.pdf

 Information om Brantens Byalag och europeisk dataskyddslagstiftning

brantens-byalag-gdpr.pdf

Informera Per Fahrman om eventuella ändringar av adress, telefonnummer eller e-postadress

Tomtkarta

tomtkarta.pdf

lantmateri-karta.pdf

 

Årsmöte 2019

arsmotesprotokoll-2019.pdf

forslag-till-dagordning-arsmotet-2019.pdf

valberedningens-forslag-till-brantens-arsmote-2019.pdf

brantens-byalag-verksamhetsberattelse-2018.pdf

styrelsens-budgetforslag-2019.pdf

brantens-byalag-arsredovisning-2018.pdf

Dokument från 2019

protokoll-styrelsemote-190910.pdf

protokoll-styrelsemote-190625.pdf

protokoll-styrelsemote-190513.pdf

 protokoll-1-2019-konstituerande-styrelsesammantrade-21-mars-2019.pdf

Årsmöte 2018

protokoll-arsmotet-2018.pdf

valberedningens-forslag-2018.pdf

brantens-byalag-verksamhetsberattelse-2017.pdf

brantens-byalag-arsredovisning-2017.pdf

styrelsens-budgetforslag-2018.pdf

motion-nvk-stadomraden-med-styrelsekommentar.pdf

motion-nvk-batatervinningsdag-med-styrelsekommentar.pdf

Dokument från 2018

protokoll-styrelsesammantrade-2018-01-23.pdf

protokoll-1-konstituerande-styrelsesammantrade-21-mars-2018.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-25-april-2018.pdf

protokoll-styrelsemote-13-juni-2018.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-20-september-2018.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-22-november-2018.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-24-januari-2019.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-18-februari-2019.pdf