För medlemmar i Branten

hav.jpg

Stadgar för Brantens byalag

stadgar-sollenkroka-o.pdf

Parkeringsplatser

Byalaget arrenderar mark med plats för ett tjugotal

parkeringsplatser cirka 1 km från Sollenkroka

brygga. För parkering erfordras ett parkeringstillstånd

som placerad synligt i bilen. Parkeringstillstånd erhålls

från hagermichel27@gmail.com

parking-sollenkroka.pdf

Välkommen till Sollenkroka Ö

valkommen-till-sollenkrokao-mars-2016.pdf

 Information om Brantens Byalag och europeisk dataskyddslagstiftning

brantens-byalag-gdpr.pdf

Tack för att informera Per Fahrman om eventuella ändringar av adress, telefonnummer eller e-postadress

Tomtkarta

tomtkarta.pdf

lantmateri-karta.pdf

 

Extramöte angående trädfällning och beskärning på allmänningenn

2015-05-27 kl. 15:00

extramote-tradfallning.pdf

extra-medlemsmote-27-maj-2017-minnesanteckningar.pdf

tradmote-strandskydd-resume-arsmote-2018.pdf

Årsmöte 2018

protokoll-arsmotet-2018.pdf

valberedningens-forslag-2018.pdf

brantens-byalag-verksamhetsberattelse-2017.pdf

brantens-byalag-arsredovisning-2017.pdf

styrelsens-budgetforslag-2018.pdf

motion-nvk-stadomraden-med-styrelsekommentar.pdf

motion-nvk-batatervinningsdag-med-styrelsekommentar.pdf

Dokument från 2018

protokoll-styrelsesammantrade-2018-01-23.pdf

protokoll-1-konstituerande-styrelsesammantrade-21-mars-2018.pdf

Årsmöte 2017

protokoll-arsmotet-2017.pdf

kallelse-till-arsmote-2017.pdf

forslag-till-dagordning-arsmotet-2017.pdf

valberedningens-forslag-till-brantens-arsmote-2017.pdf

verksamhetsverattelse-avseende-2016.pdf

brantens-byalag-arsredovisning-2016.pdf

budgetforslag-styrelsen-2017.pdf

motion_reningsverk_sollenkroka_o-tomt-2_82.pdf

sollenkroka_2_82_minireningsverk.pdf

sammanfattning-av-diskussion-kring-minireningsverk.pdf

 

Dokument från 2017

protokoll-styrelsesammantrade-12-september-2017.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-15-juni-2017.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-25-april-2017.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-15-februari-2017.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-17-januari-2017.pdf

 

 

Årsmöte 2016

protokoll-fort-vid-brantens-byalags-arsmote-den-22-mars-2016.pdf

budget-2016.pptx

valberedningens-forslag-till-brantens-arsmote-2016.docx

balansrapport-2016-02-17.pdf

resultatrapport-2016-02-17.pdf

forslag-till-dagordning-2016.docx

motion-y-bom-2016.docx

 

Dokument från 2016

protokoll-styrelsesammantrade-23-november-2016.pdf

protokoll-extrainsatt-styrelsemote-4-okt-2016.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-14-september-2016-.pdf

protokoll-styrelsesammantrade-25-maj-2016-.pdf

protokoll-nr-6_2015_16.pdf

 protokoll-nr-5_2015_16.pdf