Bryggan

brygga.jpg      

Bryggkommittén informerar

Bryggkommittén kommer att informera boende på Sollenkroka Ö dels med anslag på bryggorna, men framförallt här på hemsidan.

Här finner ni information om platsfördelning, bryggköer och om pågående och kommande arbeten.

Här finns också en länk till bryggkommitténs e-post, där ni är välkomna att komma med idéer, önskemål eller bara glada tillrop. Vi ber er att kommunicera via e-post i största möjliga utsträckning. 

bryggregler-2013-01-08.docx

Båtplatser

Enligt beslut i styrelsen utgår en avgift av 1000 kr/år för den som vill ha en extra bryggplats. Anmäl intresse till hamnkapten senast 1:a April: bryggkommitte@sollenkrokao.se.

 

Platsindelning på 2017

a-bryggans-fordelning-2017-ver-1-1-web.pdf

 b-bryggans-fordelning-2017-ver-1-1-web.pdf

Kö till A-bryggan

ko-a-bryggan-2017-06-21.pdf

Renovering av A-bryggan har blivit så uppskattad att det nu finns en efterfrågan om båtplats. Bryggkommittén har startat ett kösystem som initierades sommaren 2006. Anmälan till kön görs genom e-post till bryggkommittén.

Bryggkommittén