Sollenkroka ö

branten-light.jpg

 

HJÄRTSTARTAREN

Hjärtstartaren vid A-bryggan är borttagen för vinterförvaring, eftersom den inte tål kyla. Den kommer att placeras ut igen när vårvärmen kommer till ön.

ÅRSMÖTE

I mars är det dags för byalagets årsmöte igen: 2018-03-21.

Eventuella frågor som skall behandlas på årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast 20 januari.

FORDONSTRAFIK

Med anledning av en växande fordonspark på ön vill styrelsen påminna om vad som gäller enligt våra föreningsstadgar (se § 14).

Endast nyttotrafik är tillåten på ön, vilket i princip betyder gods- eller materialtransport, samt persontransport av hälsoskäl.

Detta är formulerat i syfte att minimera fordonstrafiken på ön. Missa heller inte att ha era fordon trafikförsäkrade.

Men tänk framför allt på att ta det lugnt och visa hänsyn, så att inga skador sker!

 

BREV FRÅN LANTMÄTERIET

Byalagets medlemmar har fått brev från Lantmäteriet angående förändrade villkor för förvaltning av samfälld/samägd mark, med anledning av en lagändring. Detta påverkar inte Brantens byalag, och föranleder inte heller någon åtgärd av den enskilde medlemmen.

Alarmerande låg grundvatten nivå.
Läs mer på miljö sidan

BADTUNNOR & VATTENBRIST 

Med anledning av att badtunnor har blivit vanligare på ön vill styrelsen påminna om den låga grundvattennivå som råder.

Badtunnor bör därför fyllas med havsvatten för att inte äventyra tillgången på dricksvatten i våra brunnar.

 

 

 

Ny postadress till Sollenkroka Ö

Djurö Sollenkroka Ö (plus det nr som erhölls från Värmdö kommun 2006) 130 41 Sollenkroka Ö  

 

För att erhålla uppdaterat medlemsregister - vänligen kontakta Anders Lidefelt

Kvitton hanteras av vår kassör – vid utlägg kontakta: Anders Lidefelt

e-post: anders.lidefelt@bredband.net

 

Hjälp till att förbättra vår hemsida!

Om du märker att något inte fungerar som det ska, om något saknas eller om du har bilder som du vill dela med dig av till hemsidan kan du maila på följande adrees:

hagermichel27@gmail.com

 

OM DU INTE KOPPLAS VIDARE NÄR DU KLICKAR PÅ EN E-MAIL ADRESS - SE NEDAN!

Om du inte kommer vidare när du klickar på en e-mail adress påverkas det av inställningen i din webbläsare d.v.s hur eller vad som skall hända om du klickar på en mailto-länk.

Om du har Firefox kan du lösa problemet genom att: Välj Verktyg -> Inställningar, och klicka fram fliken Program. I textrutan letar du upp "mailto".

När mailto visas syns en rullgardinsmeny där du kan välja vilken applikation som ska köras vid klick på e-postlänkar. Här väljer du sålunda Gmail om det är det e-postprogrammet som skall öppnas.